Rodzaje i gatunki literackie

Literatura to obszerny termin, który obejmuje różnego rodzaju rodzaje oraz gatunki literackie. Pod definicją rodzaju gatunku literackiego znajduje się kryterium wspólnych i najbardziej ogólnych cech konstrukcji dzieła, natomiast w przypadku gatunku literackiego są to wspólne reguły kompozycyjne. Wyróżnia się także odmiany – podgatunki literackie, które klasyfikowane są w obrębie danego gatunku literackiego, zwykle pod względem tematycznym.

Rodzaje literackie:

 • epika – proza, składnikiem dominującym dzieła jest fabuła, która aktualizuje się za pomocą narracji, podmiotem literackim jest narrator

 • liryka – poezja, to monolog podmiotu lirycznego, który jest podmiotem literackim

 • dramat – polega na ukazaniu akcji poprzez dialogi postaci, podmiotem literackim jest podmiot dramatyczny

Gatunki epiki:

 • najkrótsze formy – przysłowie, maksyma, aforyzm

 • formy narracyjne charakterystyczne dla literatury ludowej – baśń, podanie

 • literatura religijna i moralistyczna – mit, przypowieść, żywoty świętych, homilia

 • gatunki z funkcją perswazyjną – hasło, apologia, panegiryk, pamflet

 • gatunki związane z dziennikarstwem – recenzja, wywiad, reportaż, esej, felieton

 • dokumentujące wydarzenia historyczne – anegdota, biografia, kronika

 • mające formę autobiograficzną lub listową – list, dziennik, pamiętnik, autobiografia

 • różne krótkie i długie form narracyjne – humoreska, gawęda, romans, nowela, opowiadanie, powieść

Gatunki liryki:

 • zwięzłe, satyryczne i dydaktyczne – bajka, fraszka, epigramat

 • wywodzące się z poezji miłosnej – sonet

 • nierozłącznie związane z melodią – pieśń

 • wywodzące się z tematyki żałobnej, wyrażające skargę, żal – epitafium, elegia, lament, tren

 • wywodzące się z różnych form pochwały – oda, hymn, psalm

 • z wyrazistymi elementami narracyjnymi – sielanka, ballada

 • poemat i jego odmiany – poemat opisowy, dydaktyczny, heroikomiczny, powieść poetycka, epos

Gatunki dramatu:

 • tragedia

 • komedia

 • operetka

 • musical

 • farsa