Patriotyzm w staropolskiej literaturze

Literatura wyrasta z doświadczeń i aspiracji ludzkości. Jej autorzy starają się przekazać czytelnikowi pewne prawdy moralne, społeczne i ludzkie, aby wypełniać swoją misję wobec społeczeństwa. Zadaniem literatury jest kształtowanie postaw czytelników, zwracanie ich uwagi na ważne kwestie. Dzieła literackie to konkretne osoby o różnych doświadczeniach życiowych, wiedzy i indywidualnej wrażliwości. Czytelnik często widzi w tekście … Czytaj dalej

Wojna jako apokalipsa. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady z literatury, malarstwa i filmu

Plan: Wstęp: Tradycja biblijna -jaka jest apokalipsa z ewangelii św. Jana? Wyjaśnienie znaczenia pojęcia „apokalipsy” Wojna jako apokalipsa, utrwalenie grozy wojny w literaturze, malarstwie i filmie. Literatura wojenna i powojenna. Porównanie z wizją biblijną. Katastrofizm, wizje katastroficzne w poezji. Katastrofizm a wizje apokaliptyczne poezji czasu wojny, wojna jako czas spełnionej apokalipsy. Wizja wojny jako czasu … Czytaj dalej

Projekt Akademii

Cel projektu: Celem głównym projektu jest przeprowadzenie cyklu bezpłatnych, dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych przygotowujących do egzaminu maturalnego. Wyżej wymieniona zajęcia wpłyną pozytywnie na wyrównanie dysproporcji, które to powstają z różnych przyczyn podczas całego procesu kształcenia Maturzystów. Projekt ma także na celu podniesienie jakości  kształcenia poprzez umożliwienie udziału w bezpłatnych zajęciach uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy to … Czytaj dalej

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w Projekcie „Akademia Maturalna” (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne § 1.1. Regulamin uczestnictwa w Projekcie „Akademia Maturalna”, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady organizacji i cyklu zajęć dydaktyczno- wyrównawczych realizowanych przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, zwaną dalej „WSAP” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i … Czytaj dalej

Aktualności

ZMIANA PLANU ZAJĘĆ W POWIECIE BIELSKIM Uprzejmie informujemy o zmianie planu zajęć w powiecie bielskim. Prosimy o pobranie nowego rozkładu zajęć ze strony. ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ BIAŁYSTOK Uprzejmie informujemy, iż rejestracja i odbiór materiałów szkoleniowych rozpocznie się przed zajęciami dnia 25 stycznia(poniedziałek) od godziny 8:30 do godziny 9:45 w holu głównym. Obecność obowiązkowa. POWIAT I MIASTO … Czytaj dalej

Polska wieś na obrazach Chełmońskiego

To tylko zapowiedź prezentacji maturalnej Z pewnością Chełmoński Józef to jeden z najwybitniejszych polskich malarzy, tym samym faktycznie wielu z nas o nim słyszało. Rzecz jasna motywem przewodnim jego obrazów była zazwyczaj urokliwa polska wieś, tj. jej zwyczajni mieszkańcy oraz otaczające wieś krajobrazy. Powinniśmy przy tym wspomnieć, że dość często na jego obrazach znajdziemy również … Czytaj dalej

Dekadentyzm, afirmacja i ironia w postawach ludzkich ukazane w dowolnych przykładach literackich

Plan pracy Wstęp: 1. Przyjęcie danej postawy życiowej jako wyraz światopoglądu, życiowych doświadczeń, osobowości człowieka. 2. Presja społeczna wywierana na jednostkę 3. Różnorakie postawy życiowe przyjmowane przez ludzi oraz ich literackie opisanie: skrajności- dekadentyzm, ironia, afirmacja Rozwinięcie: 1. Dekadentyzm jako postawa światopoglądowa końca XIX- wprowadzenie: a) Etymologia wyrazu b) Tło historyczne i realia epoki c) … Czytaj dalej

Prowokacja, skandal, eksces w literaturze i sztuce współczesnej

Prowokacja, skandal, eksces w literaturze i sztuce współczesnej. Omów na wybranych przykładach dzieł PLAN Wstęp: Prowokacja i skandal jako przywileje artysty; prowokacja jako środek artystycznego wyrazu Kontrowersyjność projektu artystycznego miarą jego popularności, a nie wartości i walorów estetycznych Skandal jako zjawisko towarzyszące sztuce, a nie samoistny jej element Próby oceniania przez społeczeństwo obiektów sztuki w … Czytaj dalej

Polska literatura marynistyczna

Polska literatura marynistyczna. Scharakteryzuj na wybranych przykładach I. Wstęp Definicja literatury marynistycznej, specyficzne warunki rozwoju polskiej literatury marynistycznej, wychowawcze walory literatury marynistycznej II. Rozwinięcie Różne typy powieści marynistycznych a) powieść awanturnicza Meissner J., Opowieść o korsarzu Janie Martenie Czerniawski C., Korsarz trzynastu kolonii b) powieść historyczna Bądkowski L., Oko za oko, Fenikowski F., Długie morze, … Czytaj dalej

Motyw Tatr i sposoby jego prezentacji w wybranych utworach literackich i malarstwie

Motyw Tatr i sposoby jego prezentacji w wybranych utworach literackich i malarstwie. Omów na wybranych przykładach PLAN Wstęp: Szczególne miejsce Tatr w świadomości narodowej Polaków Dzieje odkrywania Tatr i rozwoju turystyki pieszej- najważniejsze postaci i wydarzenia: pochodzenie nazwy oraz pierwsze wzmianki o Tatrach wiek XIX wiekiem rozkwitu turystyki i początku taternictwa Tatry przedmiotem naukowej obserwacji: … Czytaj dalej