ZBIERANIE MATERIAŁÓW

Zbieranie materiałów do prezentacji maturalnej

Każdy maturzysta, który już uporał się z wyborem tematu prezentacji, staje przed ważnym zadaniem, jakim jest zbieranie materiałów, na podstawie których przygotuje swoje wystąpienie.
I tu pojawia się pierwsze pytanie: od czego zacząć?

Pierwszym krokiem, który powinieneś zrobić, jest sięgnięcie do Słownika Motywów Literackich. Jego lektura jest przydatna przy większości tematów. Znajdziesz tam wiele utworów, również spoza kanonu lektur szkolnych, w których interesujący cię problem się pojawia. Ponadto znajdują się tam również informacje skrótowo omawiające utwór pod kątem funkcjonowania w nim danego motywu. Może to być niezła wskazówka interpretacyjna.

Wybierając literaturę, która stanie się przedmiotem analizy w prezentacji maturalnej, musisz pamiętać o tym, aby poza lekturami uwzględnić także pozycje z poza kanonu. Jest to bardzo ważne, gdyż świadczy o Twojej samodzielności i zaangażowaniu w przygotowania do matury ustnej z języka polskiego.

Kolejny krok to uważna i wnikliwa lektura wybranych pozycji, której musi towarzyszyć robienie notatek. W trakcie czytania powinieneś zaznaczyć te fragmenty, które są istotne do opracowania tematu. Warto również zapisywać różnego rodzaju spostrzeżenia, własne interpretacje.

Przygotowania do matury ustnej z języka polskiego wymaga również zgromadzenia stosownych opracowań, koniecznych do opracowania tematu. Warto sięgnąć po utwory wydane przez Bibliotekę Narodową, gdyż są one zawsze poprzedzone wstępem, który będziesz mógł wykorzystać. Ponadto znajduje się tam spis innych ważnych publikacji interpretujących dany utwór.
Poszukując opracowań, możesz również sięgnąć do zasobów internetu. Często na stronach bibliotek znajdują się przygotowane przez nie zestawienia bibliograficzne na różne tematy (również pod kątem prezentacji maturalnych) i jest duża szansa, że Twój temat tez został opracowany. Ważne, aby spośród tych wszystkich pozycji wybrać te, które rzeczywiście coś wnoszą do naszej pracy.

Pamiętaj, że każda przeczytana przez Ciebie pozycja powinna być dokładnie przemyślana. A gdy już przeczytasz wszystko, co konieczne, powinieneś sformułować tezę swojej pracy maturalnej, którą będziesz chciał udowodnić.