EGZAMIN MATURALNY

Wypowiedź na maturze ustnej z języka polskiego

Twoja prezentacja maturalna jest już gotowa. Teraz przed Tobą najtrudniejsze zadanie. Pamiętaj, że matura ustna z języka polskiego to nie tylko dobrze przygotowana praca. Musisz ją jeszcze zaprezentować przed komisją. I tylko od ciebie zależy, jak to zrobisz.

Egzamin dojrzałości to najważniejszy egzamin dla ucznia szkoły średniej. Od wyniku matury zależy możliwość studiowania na wybranej uczelni. Oprócz dobrego wyniku w części pisemnej liczy się także wystąpienie przed komisją egzaminacyjną. Poniżej kilka porad, jak dobrze wypaść na prezentacji maturalnej.

Komisja egzaminacyjna będzie oceniać nie tylko zawartość merytoryczną Twojej prezentacji, ale przede wszystkim to, w jaki sposób przedstawisz efekty swojej pracy, również pod względem językowym. Musisz przekonać nauczycieli, że jesteś rewelacyjnie przygotowany i posiadasz rozległą wiedzę dotyczącą opracowanego przez siebie tematu. Aby osiągnąć sukces, musisz pamiętać o kilku ważnych zasadach autoprezentacji:

  • Zadbaj o odpowiedni strój. Matura stna z języka polskiego jest poważnym egzaminem, natomiast to, jak wyglądasz nie tylko wpływa na stosunek komisji do Ciebie, ale jest również dowodem Twoje szacunku do komisji;
  • Opanuj stres. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej wykonaj kilka głębokich wdechów, pomyśl o czymś przyjemnym;
  • Wchodząc do sali przywitaj się z komisją, uśmiechnij się.
  • Wygłaszając tekst prezentacji maturalnej, staraj się mówić głośno i wyraźnie. Nie recytuj z pamięci, ale mów!
  • Dbaj o poprawność językową. Absolutnie nie wolno Ci używać języka potocznego!
  • Zastosuj również odpowiednią intonację i zmieniaj ją, w zależności od tego, o czym mówisz.
  • Sprawiaj wrażenie zaangażowanego oraz przekonaj komisję, że ten temat Cię pasjonuje. Pamiętaj, że masz tylko 15 minut.
  • Początek i zakończenie to najważniejsze elementy prezentacji maturalnej, bo to one najbardziej zapadają w pamięć.

Podsumowując, na ustnym egzaminie ważne jest nie tylko to, co mówimy, ale także sposób, w jaki prezentujemy dane zagadnienie. Mowa ciała wiele może zdradzić o nas (np. poziom stresu), dlatego też warto przed egzaminem poćwiczyć prezentację w domu przed lustrem.

Przede wszystkim należy być na egzaminie opanowanym – jest to trudne, ale stres i trema, które nas zjadają, nie ułatwią nam prezentacji. Aby opanować stres należy nauczyć się spokojnie oddychać i relaksować. Wyćwiczenie oddechu i poznanie technik relaksacyjnych pomoże nam w zdaniu egzaminu i oszczędzi nam niepotrzebne nerwy.

Bardzo często podczas prezentacji trzęsą nam się ręce – można sobie pomóc poprzez trzymanie w dłoni długopisu lub wskaźnika. Można je też ułożyć w taki sposób, aby nie przeszkadzały nam podczas mówienia (np. spleść z tyłu za plecami). W żadnym wypadku nie należy trzymać rąk w kieszeni. Nie powinno się także krzyżować rąk ani nóg, gdyż oznacza to zamknięcie się na rozmówcę/słuchacza.

Należy także unikać nadmiernej gestykulacji, jak i poprawiania ubrania czy fryzury podczas prezentowania tematu.

Warto poćwiczyć przed egzaminem artykulację – zdarza się, że podczas prezentacji przestawiamy głoski, mówimy niewyraźnie, „zjadamy” litery i końcówki wyrazów, gubimy oddech. Te rzeczy są do wyćwiczenia – warto skorzystać z pomocy osób zajmujących się emisją głosu.

Poza tym warto wejść na salę i przywitać się z komisją mając uśmiech na twarzy – niech nasza mina nie mówi, że przyszliśmy na egzamin za karę.

Wszystkie elementy prezentacji maturalnej, można przećwiczyć przed znajomymi lub przed lustrem. Dobrym rozwiązaniem jest nagranie siebie kamerą i obejrzenie swojego zachowania i posłuchania, jak brzmi nasz głos.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Oprócz formy wypowiedzi, jeżeli chodzi o prace maturalne, jesteśmy przede wszystkim oceniani za treść – tutaj warto przygotować sobie kilka zwrotów, dzięki którym zainteresujemy naszych słuchaczy tematem. Warto poznać kilka figur retorycznych, które sprawią, że nasze wystąpienie będzie lepiej odebrane. Należą do nich wyliczenia, powtórzenia, porównania, pytania retoryczne. Każda z tych figur pełni określoną funkcję i może wzbogacić naszą wypowiedź.

Przed egzaminem warto naszą prezentację przedstawić komuś bliskiemu i sprawdzić, jak jest ona odbierana, warto także dowiedzieć się, czy zmieścimy się w 15 minutach, które są przeznaczone na zaprezentowanie tematu. Należy także zwrócić uwagę na słownictwo, jakim się posługujemy – do prezentacji należy włączyć terminologię z danej dziedziny. Dzięki temu prezentacje maturalne będą odbierane bardzo profesjonalne i uznane za merytoryczne.

Nasza wypowiedź musi być jasna i logiczna oraz mieć określony cel. Postarajmy się uporządkować naszą wypowiedź według jakiegoś klucza – nie skaczmy z tematu na temat, nie róbmy dygresji, gdyż wydłużają one prezentację i powodują zgubienie głównego wątku. Można także spróbować nawiązać kontakt ze słuchaczem poprzez zadanie mu pytań i wzbudzenie w nim ciekawości.

Pamiętajmy, że nasz temat musi być zarówno interesujący dla nas, jak i dla komisji. Warto wybrać temat związany z naszym hobby – dzięki temu prezentacja maturalna będzie bardziej przekonująca i naturalna, a także będzie formą ekspresji naszych zainteresowań.

Piętnaście minut to naprawdę wystarczająca ilość czasu, aby nie tylko omówić wszystkie lektury ale także mieć czas na drobne przerwy i chwilę do przemyślenia. Jednym z kolejnych błędów, jakie robią maturzyści podczas matury ustnej jest zbyt duża liczba treści, którą chcą przekazać w tym czasie. Każdy maturzysta wychodzi z założenia, że jego prezentacja maturalna powinna być oceniona jak najlepiej. W tym celu gromadzi wiele pomocy dydaktycznych i książek i spośród nich wybiera te, które jego zdaniem najbardziej pasują do tematu.

Niestety, wielu licealistów nie chce zrezygnować z dużej ilości przygotowanych treści, efektem czego jest konieczność streszczenia treści omawianych dzieł. W wyniku tego analizowane przez maturzystę lektury zostają potraktowane bardzo skrótowo i ogólnie, a komisja za tego typu przygotowanie nie może dać maksymalnej liczby punktów. Zbyt dużo materiału skutkuje także wzrostem stresu i nerwowości, ponieważ maturzysta stara się zdążyć z prezentacją wszystkich treści i nie zwraca uwagę ani na ton ani na zasób słów i tempo wypowiedzi, jakim się posługuje. Tego typu praktyki powodują nieustanne prośby komisji o wyraźniejsze powtórzenie treści, a tym samym skutkują tym, że maturzysta na pewno przekroczy wyznaczony limit piętnastu minut.

Podczas matury ustnej z języka polskiego ocenia się przede wszystkim poziom przygotowania ucznia w skład którego wchodzi: dobór odpowiednich treści, kompozycja wypowiedzi, styl i język, jakim posługuje się licealista, a także umiejętność wyciągania wniosków z treści, które prezentuje i tempo wypowiedzi. Dobrym sposobem na uniknięcie tego rodzaju pomyłek są kilkukrotne konsultacje przy pisaniu, najlepiej z polonistą, odpowiedni dobór prezentowanych treści, dobrze skatalogowane pomoce naukowe, a także gruntowne przygotowanie jeśli chodzi o wiedzę na dany temat.

Przygotowania do matury ustnej warto rozpocząć co dużo wcześniej przed terminem egzaminu ustnego. W takim wypadku zarówno czas jak i pomoc polonisty na pewno zwiększą nasze szanse na otrzymanie 20 punktów.

POWODZENIA!