Dekadentyzm, afirmacja i ironia w postawach ludzkich ukazane w dowolnych przykładach literackich

Plan pracy Wstęp: 1. Przyjęcie danej postawy życiowej jako wyraz światopoglądu, życiowych doświadczeń, osobowości człowieka. 2. Presja społeczna wywierana na jednostkę 3. Różnorakie postawy życiowe przyjmowane przez ludzi oraz ich literackie opisanie: skrajności- dekadentyzm, ironia, afirmacja Rozwinięcie: 1. Dekadentyzm jako postawa światopoglądowa końca XIX- wprowadzenie: a) Etymologia wyrazu b) Tło historyczne i realia epoki c) … Czytaj dalej