„Nie-Boska komedia” jako sąd o rewolucji socjalnej

„Nie-Boska komedia” jako sąd o rewolucji socjalnej. Dlaczego nazywa się ją socjalną, a nie narodową? Odnieś genezę obrazu literackiego do życiorysu autora Ocena społecznej rewolucji przez Krasińskiego jest jednoznaczna. Jego podejście do niej jest obiektywne. Chociaż akceptuje idee rewolucyjne, nie zgadza się z metodami walki, które uznaje za zbyt krwawe. Swoje stanowisko ukazuje poprzez wypowiedzi … Czytaj dalej

Poeta w utworach romantycznych

W okresie, w którym tworzyli Walter Scott, Byron, Shelley, Mickiewicz i Słowacki, artysta staje się najpełniejszym wyrazem osobowości. W romantyzmie poeta nie jest już tylko nauczycielem i wychowawcą, jak miało to miejsce w oświeceniu, lecz staje się „wzorem i szczytem”, doskonałym człowiekiem. Wynika to z faktu, że poeta jako geniusz ucieleśnia dwie najważniejsze wartości swojej … Czytaj dalej

Anioł, duch – goście zza światów z dzieł literackich. Omówienie funkcji na podstawie wybranych przykładów

Wstęp Postaci aniołów i duchów są obecne w literaturze od dawna, mając swoje korzenie w mitologii, wierzeniach religijnych i ludowej tradycji. Odgrywają różnorodne role, wpływając na fabułę, uczucia bohaterów i przekaz dzieła. W niniejszym wypracowaniu omówimy funkcje aniołów i duchów na podstawie wybranych przykładów literackich. I. Anioł Stróż w „Boskiej Komedii” Dantego W „Boskiej Komedii” … Czytaj dalej

Rola literatury w walce o godność człowieka – analiza wybranych przykładów

Wstęp Literatura od wieków pełni wiele funkcji – bawi, uczy, porusza czy kształtuje nasze poglądy. Jedną z kluczowych ról literatury jest jednak walka o godność człowieka, ukazując wartość jednostki, jej prawa i potrzeby. W niniejszym wypracowaniu przedstawimy analizę wybranych przykładów, które dowodzą, jak literatura angażuje się w podnoszenie świadomości na temat godności człowieka. I. „Ojciec … Czytaj dalej

Mordercy, kanalie, tyrani. Różne oblicza zła w dziełach Szekspira

Wstęp William Szekspir, niekwestionowany mistrz dramatu, zyskał sławę dzięki swoim ponadczasowym utworom, które do dziś pozostają źródłem inspiracji dla artystów i uczonych. W swoich dziełach, Szekspir przedstawił szereg postaci o zróżnicowanym charakterze, zarówno bohaterów, jak i antagonistów. W niniejszym wypracowaniu skupimy się na różnych obliczach zła w dziełach Szekspira, analizując postacie morderców, kanalii i tyranów, … Czytaj dalej

Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia

Relacja z drugim człowiekiem może stać się źródłem szczęścia wtedy, gdy jest oparta na wzajemnym zaufaniu, szacunku i zrozumieniu. W takiej relacji obie strony czują się bezpieczne i zrozumiane, a także mają poczucie, że ich potrzeby i pragnienia są uwzględniane. Kiedy relacja jest oparta na zaufaniu, obie strony mogą otwarcie rozmawiać o swoich uczuciach, myślach … Czytaj dalej

Motyw walki o władze w twórczości Williama Szekspira

Pierwsza wersja wypracowania Motyw walki o władzę jest jednym z ważniejszych motywów w twórczości Williama Szekspira. W jego sztukach często pojawiają się postaci, które walczą o tron lub inne formy władzy, często kosztem innych postaci. Przykłady takich sztuk to „Król Lear”, „Makbet” czy „Juliusz Cezar”. W „Królu Learze” widzimy tytułowego bohatera, który dzieląc swój królestwo … Czytaj dalej

Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu Lalki Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury

Ambicja to uczucie, które motywuje ludzi do działania i starań o osiągnięcie określonego celu. Czy jednak zawsze ambicja przynosi oczekiwane rezultaty i ułatwia osiągnięcie zamierzonych celów? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto zastanowić się nad przykładami z literatury i innych źródeł. W fragmentach Lalki Bolesława Prusa można znaleźć różne przykłady ambicji i jej skutków. W … Czytaj dalej

Obecność archetypów heroicznych rycerzy (np. Herakles, Achilles, Roland), w filmie współczesnym

Wstęp Przedstawienie terminu „literatura parenetyczna”, wyjaśnienie istoty i celu parenezy. Przedstawienie średniowiecznych utworów literackich, mających na celu ukazanie wzorców osobowych. Funkcjonowanie podań i legend opisujących chwalebne czyny rycerzy, sławiących ich dzielność i honor. Cechy pożądane przez średniowiecznego rycerza: honor, odwaga, męstwo, itp. Wprowadzenie terminu „adaptacja filmowa”. Przedstawienie współczesnych filmów, w których funkcjonuje motyw rycerza. Ukazanie … Czytaj dalej

Patriotyzm w staropolskiej literaturze

Literatura wyrasta z doświadczeń i aspiracji ludzkości. Jej autorzy starają się przekazać czytelnikowi pewne prawdy moralne, społeczne i ludzkie, aby wypełniać swoją misję wobec społeczeństwa. Zadaniem literatury jest kształtowanie postaw czytelników, zwracanie ich uwagi na ważne kwestie. Dzieła literackie to konkretne osoby o różnych doświadczeniach życiowych, wiedzy i indywidualnej wrażliwości. Czytelnik często widzi w tekście … Czytaj dalej