Patriotyzm w staropolskiej literaturze

Literatura wyrasta z doświadczeń i aspiracji ludzkości. Jej autorzy starają się przekazać czytelnikowi pewne prawdy moralne, społeczne i ludzkie, aby wypełniać swoją misję wobec społeczeństwa. Zadaniem literatury jest kształtowanie postaw czytelników, zwracanie ich uwagi na ważne kwestie. Dzieła literackie to konkretne osoby o różnych doświadczeniach życiowych, wiedzy i indywidualnej wrażliwości. Czytelnik często widzi w tekście … Czytaj dalej

Wojna jako apokalipsa. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady z literatury, malarstwa i filmu

Plan: Wstęp: Tradycja biblijna -jaka jest apokalipsa z ewangelii św. Jana? Wyjaśnienie znaczenia pojęcia „apokalipsy” Wojna jako apokalipsa, utrwalenie grozy wojny w literaturze, malarstwie i filmie. Literatura wojenna i powojenna. Porównanie z wizją biblijną. Katastrofizm, wizje katastroficzne w poezji. Katastrofizm a wizje apokaliptyczne poezji czasu wojny, wojna jako czas spełnionej apokalipsy. Wizja wojny jako czasu … Czytaj dalej

Polska wieś na obrazach Chełmońskiego

To tylko zapowiedź prezentacji maturalnej Z pewnością Chełmoński Józef to jeden z najwybitniejszych polskich malarzy, tym samym faktycznie wielu z nas o nim słyszało. Rzecz jasna motywem przewodnim jego obrazów była zazwyczaj urokliwa polska wieś, tj. jej zwyczajni mieszkańcy oraz otaczające wieś krajobrazy. Powinniśmy przy tym wspomnieć, że dość często na jego obrazach znajdziemy również … Czytaj dalej

Dekadentyzm, afirmacja i ironia w postawach ludzkich ukazane w dowolnych przykładach literackich

Plan pracy Wstęp: 1. Przyjęcie danej postawy życiowej jako wyraz światopoglądu, życiowych doświadczeń, osobowości człowieka. 2. Presja społeczna wywierana na jednostkę 3. Różnorakie postawy życiowe przyjmowane przez ludzi oraz ich literackie opisanie: skrajności- dekadentyzm, ironia, afirmacja Rozwinięcie: 1. Dekadentyzm jako postawa światopoglądowa końca XIX- wprowadzenie: a) Etymologia wyrazu b) Tło historyczne i realia epoki c) … Czytaj dalej

Prowokacja, skandal, eksces w literaturze i sztuce współczesnej

Prowokacja, skandal, eksces w literaturze i sztuce współczesnej. Omów na wybranych przykładach dzieł PLAN Wstęp: Prowokacja i skandal jako przywileje artysty; prowokacja jako środek artystycznego wyrazu Kontrowersyjność projektu artystycznego miarą jego popularności, a nie wartości i walorów estetycznych Skandal jako zjawisko towarzyszące sztuce, a nie samoistny jej element Próby oceniania przez społeczeństwo obiektów sztuki w … Czytaj dalej

Polska literatura marynistyczna

Polska literatura marynistyczna. Scharakteryzuj na wybranych przykładach I. Wstęp Definicja literatury marynistycznej, specyficzne warunki rozwoju polskiej literatury marynistycznej, wychowawcze walory literatury marynistycznej II. Rozwinięcie Różne typy powieści marynistycznych a) powieść awanturnicza Meissner J., Opowieść o korsarzu Janie Martenie Czerniawski C., Korsarz trzynastu kolonii b) powieść historyczna Bądkowski L., Oko za oko, Fenikowski F., Długie morze, … Czytaj dalej

Motyw Tatr i sposoby jego prezentacji w wybranych utworach literackich i malarstwie

Motyw Tatr i sposoby jego prezentacji w wybranych utworach literackich i malarstwie. Omów na wybranych przykładach PLAN Wstęp: Szczególne miejsce Tatr w świadomości narodowej Polaków Dzieje odkrywania Tatr i rozwoju turystyki pieszej- najważniejsze postaci i wydarzenia: pochodzenie nazwy oraz pierwsze wzmianki o Tatrach wiek XIX wiekiem rozkwitu turystyki i początku taternictwa Tatry przedmiotem naukowej obserwacji: … Czytaj dalej

Zjawy, duchy, wizje, sny… Określ, jaką funkcję pełnią w literaturze różnych epok

PLAN Wstęp: Świat metafizyczny- czy istnieje i jak funkcjonuje? Reakcje ludzi na zjawiska paranormalne Wierzenie i obrzędy związane z okultyzmem Literatura jako medium służące prezentacji zjaw ze świata fantastycznego Kolejność prezentowanych argumentów: Opis postaci Śmierci w średniowiecznej „Rozmowie Mistrza Polikarpa za Śmiercią” i jego funkcja w utworze szczegółowy opis zjawy jako próba wywołania emocjonalnej reakcji … Czytaj dalej

Polacy w polskiej karykaturze literackiej

Polacy w polskiej karykaturze literackiej. Przedstaw zagadnienie w świetle wybranych tekstów z różnych epok Plan: Wstęp: Czym jest karykatura literacka? Karykatura jako konwencja, jako gatunek, elementy karykatury wykorzystywane w utworach satyrycznych. Karykatura jako element przedstawiający rzeczywistość w krzywym zwierciadle, karykatura jako wynaturzenie i zniekształcenie. Porównanie kategorii karykatury z kategorią groteski. Satyra, ironia, groteska i karykatura … Czytaj dalej

Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze

Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze – omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach PLAN Wstęp: Pojęcie folkloru, ludowości, chłopomanii. Krótka charakterystyka zjawisk Obrzęd jako zespół praktyk o znaczeniu symbolicznym Rozwój wsi polskiej na przestrzeni wieków. Wprowadzenie do obyczajowości ludowej, najważniejsze obrzędy i ich opis w literaturze różnych epok. Rozwinięcie: Obyczajowość wiejska i … Czytaj dalej