Motyw walki o władze w twórczości Williama Szekspira

Pierwsza wersja wypracowania Motyw walki o władzę jest jednym z ważniejszych motywów w twórczości Williama Szekspira. W jego sztukach często pojawiają się postaci, które walczą o tron lub inne formy władzy, często kosztem innych postaci. Przykłady takich sztuk to „Król Lear”, „Makbet” czy „Juliusz Cezar”. W „Królu Learze” widzimy tytułowego bohatera, który dzieląc swój królestwo … Czytaj dalej

Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu Lalki Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury

Ambicja to uczucie, które motywuje ludzi do działania i starań o osiągnięcie określonego celu. Czy jednak zawsze ambicja przynosi oczekiwane rezultaty i ułatwia osiągnięcie zamierzonych celów? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto zastanowić się nad przykładami z literatury i innych źródeł. W fragmentach Lalki Bolesława Prusa można znaleźć różne przykłady ambicji i jej skutków. W … Czytaj dalej

Obecność archetypów heroicznych rycerzy (np. Herakles, Achilles, Roland), w filmie współczesnym

Wstęp Przedstawienie terminu „literatura parenetyczna”, wyjaśnienie istoty i celu parenezy. Przedstawienie średniowiecznych utworów literackich, mających na celu ukazanie wzorców osobowych. Funkcjonowanie podań i legend opisujących chwalebne czyny rycerzy, sławiących ich dzielność i honor. Cechy pożądane przez średniowiecznego rycerza: honor, odwaga, męstwo, itp. Wprowadzenie terminu „adaptacja filmowa”. Przedstawienie współczesnych filmów, w których funkcjonuje motyw rycerza. Ukazanie … Czytaj dalej

Patriotyzm w staropolskiej literaturze

Literatura wyrasta z doświadczeń i aspiracji ludzkości. Jej autorzy starają się przekazać czytelnikowi pewne prawdy moralne, społeczne i ludzkie, aby wypełniać swoją misję wobec społeczeństwa. Zadaniem literatury jest kształtowanie postaw czytelników, zwracanie ich uwagi na ważne kwestie. Dzieła literackie to konkretne osoby o różnych doświadczeniach życiowych, wiedzy i indywidualnej wrażliwości. Czytelnik często widzi w tekście … Czytaj dalej

Wojna jako apokalipsa. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady z literatury, malarstwa i filmu

Plan: Wstęp: Tradycja biblijna -jaka jest apokalipsa z ewangelii św. Jana? Wyjaśnienie znaczenia pojęcia „apokalipsy” Wojna jako apokalipsa, utrwalenie grozy wojny w literaturze, malarstwie i filmie. Literatura wojenna i powojenna. Porównanie z wizją biblijną. Katastrofizm, wizje katastroficzne w poezji. Katastrofizm a wizje apokaliptyczne poezji czasu wojny, wojna jako czas spełnionej apokalipsy. Wizja wojny jako czasu … Czytaj dalej

Polska wieś na obrazach Chełmońskiego

To tylko zapowiedź prezentacji maturalnej Józef Chełmoński był jednym z najważniejszych polskich malarzy XIX wieku, który przede wszystkim zasłynął z malowania pejzaży i scen z życia wiejskiego. Jego obrazy przedstawiają wiejskie krajobrazy i scenerie, a także codzienne życie rolników i ich rodzin. Chełmoński był zafascynowany życiem na wsi i jego obrazy pokazują jego szacunek i … Czytaj dalej

Dekadentyzm, afirmacja i ironia w postawach ludzkich ukazane w dowolnych przykładach literackich

Plan pracy Wstęp: 1. Przyjęcie danej postawy życiowej jako wyraz światopoglądu, życiowych doświadczeń, osobowości człowieka. 2. Presja społeczna wywierana na jednostkę 3. Różnorakie postawy życiowe przyjmowane przez ludzi oraz ich literackie opisanie: skrajności- dekadentyzm, ironia, afirmacja Rozwinięcie: 1. Dekadentyzm jako postawa światopoglądowa końca XIX- wprowadzenie: a) Etymologia wyrazu b) Tło historyczne i realia epoki c) … Czytaj dalej

Prowokacja, skandal, eksces w literaturze i sztuce współczesnej

Prowokacja, skandal, eksces w literaturze i sztuce współczesnej. Omów na wybranych przykładach dzieł PLAN Wstęp: Prowokacja i skandal jako przywileje artysty; prowokacja jako środek artystycznego wyrazu Kontrowersyjność projektu artystycznego miarą jego popularności, a nie wartości i walorów estetycznych Skandal jako zjawisko towarzyszące sztuce, a nie samoistny jej element Próby oceniania przez społeczeństwo obiektów sztuki w … Czytaj dalej

Polska literatura marynistyczna

Polska literatura marynistyczna. Scharakteryzuj na wybranych przykładach I. Wstęp Definicja literatury marynistycznej, specyficzne warunki rozwoju polskiej literatury marynistycznej, wychowawcze walory literatury marynistycznej II. Rozwinięcie Różne typy powieści marynistycznych a) powieść awanturnicza Meissner J., Opowieść o korsarzu Janie Martenie Czerniawski C., Korsarz trzynastu kolonii b) powieść historyczna Bądkowski L., Oko za oko, Fenikowski F., Długie morze, … Czytaj dalej

Motyw Tatr i sposoby jego prezentacji w wybranych utworach literackich i malarstwie

Motyw Tatr i sposoby jego prezentacji w wybranych utworach literackich i malarstwie. Omów na wybranych przykładach PLAN Wstęp: Szczególne miejsce Tatr w świadomości narodowej Polaków Dzieje odkrywania Tatr i rozwoju turystyki pieszej- najważniejsze postaci i wydarzenia: pochodzenie nazwy oraz pierwsze wzmianki o Tatrach wiek XIX wiekiem rozkwitu turystyki i początku taternictwa Tatry przedmiotem naukowej obserwacji: … Czytaj dalej