Dialog z tradycją literacką w obrazach i rzeźbach

Dialog z tradycją literacką w obrazach i rzeźbach. Analiza wybranych dzieł Plan pracy Wstęp tradycja literacka jako dorobek, zbiór toposów i motywów z epok przeszłych, które są punktem odniesienia dla kolejnych epok lub współczesnej literatury typy odniesienia i stosunku twórców do tradycji literackiej epok minionych: dzieła, prądy i kierunki powstają w opozycji do tradycji literackiej … Czytaj dalej