Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze

Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze – omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach PLAN Wstęp: Pojęcie folkloru, ludowości, chłopomanii. Krótka charakterystyka zjawisk Obrzęd jako zespół praktyk o znaczeniu symbolicznym Rozwój wsi polskiej na przestrzeni wieków. Wprowadzenie do obyczajowości ludowej, najważniejsze obrzędy i ich opis w literaturze różnych epok. Rozwinięcie: Obyczajowość wiejska i … Czytaj dalej