Wpływ języków obcych na współczesną polszczyznę

Wpływ języków obcych na współczesną polszczyznę. Omów na wybranych przykładach literackich Wstęp. Wyjaśnienie zjawiska wpływu języków obcych na język polski. Przedstawienie zarysu historycznego wpływania języków obcych na język polski. Przedstawienie najważniejszych języków, które miały wpływ na dzisiejszy język polski oraz podanie przykładów zapożyczonych wyrazów. Postawienie tezy, mówiącej o tym, że najnowsza proza polska, w tym … Czytaj dalej