Jak napisać wysoko punktowanie wypracowanie z WOS-u?

Z wypracowania na egzaminie maturalnym w Wiedzy o społeczeństwie można zdobyć aż 40 % punktów. Własne doświadczenia oraz spotkania z kolejnymi rocznikami maturzystów potwierdzają, że ten element często zostaje pominięty w procesie przygotowania do egzaminu. Aby wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom, przygotowaliśmy miniporadnik, który pomoże Wam napisać wysoko punktowane wypracowanie maturalne. Aby napisać wysoko punktowane wypracowanie … Czytaj dalej

Projekt Akademii

Cel projektu: Celem głównym projektu jest przeprowadzenie cyklu bezpłatnych, dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych przygotowujących do egzaminu maturalnego. Wyżej wymieniona zajęcia wpłyną pozytywnie na wyrównanie dysproporcji, które to powstają z różnych przyczyn podczas całego procesu kształcenia Maturzystów. Projekt ma także na celu podniesienie jakości  kształcenia poprzez umożliwienie udziału w bezpłatnych zajęciach uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy to … Czytaj dalej

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w Projekcie „Akademia Maturalna” (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne § 1.1. Regulamin uczestnictwa w Projekcie „Akademia Maturalna”, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady organizacji i cyklu zajęć dydaktyczno- wyrównawczych realizowanych przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, zwaną dalej „WSAP” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i … Czytaj dalej

Aktualności

ZMIANA PLANU ZAJĘĆ W POWIECIE BIELSKIM Uprzejmie informujemy o zmianie planu zajęć w powiecie bielskim. Prosimy o pobranie nowego rozkładu zajęć ze strony. ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ BIAŁYSTOK Uprzejmie informujemy, iż rejestracja i odbiór materiałów szkoleniowych rozpocznie się przed zajęciami dnia 25 stycznia(poniedziałek) od godziny 8:30 do godziny 9:45 w holu głównym. Obecność obowiązkowa. POWIAT I MIASTO … Czytaj dalej