Anioł, duch – goście zza światów z dzieł literackich. Omówienie funkcji na podstawie wybranych przykładów

5/5 - (3 votes)

Wstęp

Postaci aniołów i duchów są obecne w literaturze od dawna, mając swoje korzenie w mitologii, wierzeniach religijnych i ludowej tradycji. Odgrywają różnorodne role, wpływając na fabułę, uczucia bohaterów i przekaz dzieła. W niniejszym wypracowaniu omówimy funkcje aniołów i duchów na podstawie wybranych przykładów literackich.

I. Anioł Stróż w „Boskiej Komedii” Dantego

W „Boskiej Komedii” Dantego, Anioł Stróż towarzyszy poecie w jego duchowej podróży przez czyściec, prowadząc go ku zbawieniu. W dziele tym anioł pełni rolę przewodnika, mentora i opiekuna, pomagając głównemu bohaterowi zrozumieć zasady moralne i zrozumieć konsekwencje swoich grzechów. Anioł Stróż symbolizuje również Bożą opatrzność i miłosierdzie.

II. Duch Hamleta ojca w „Hamlecie” Szekspira

W „Hamlecie” Szekspira, duch zmarłego króla odgrywa kluczową rolę, gdyż to on informuje syna o swoim morderstwie i nakłania go do zemsty. Duch wpływa na rozwój akcji, ale także ukazuje etyczne i moralne dylematy, przed jakimi staje Hamlet. Jego obecność wprowadza również element niewiadomej i tajemnicy, podnosząc napięcie dramatyczne.

III. Anioł Rafał w „Raju Straconym” Johna Miltona

W „Raju Straconym” Johna Miltona, anioł Rafał odgrywa istotną rolę jako nauczyciel i przewodnik dla Adama i Ewy. Rafał opowiada o dziejach niebios, buncie Lucyfera i powstaniu świata. Jego obecność i dialogi z pierwszymi ludźmi ukazują czytelnikowi boskie prawa i plan stworzenia. Rafał pełni funkcję łącznika między Bożym światem a ludzkim doświadczeniem.

IV. Duchy Marleya oraz duchy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w „Opowieści o dwóch miastach” Charlesa Dickensa

W „Opowieści o dwóch miastach” Charlesa Dickensa, duchy towarzyszą głównemu bohaterowi, Ebenezerowi Scrooge’owi, w jego duchowej przemianie. Każdy z duchów ukazuje Scrooge’owi różne aspekty jego życia, prowadząc do głębokiej refleksji i zmiany postawy bohatera. Duchy pełnią w powieści funkcję moralną, ukazując czytelnikowi konsekwencje egoizmu i braku empatii oraz wprowadzając ideę przemiany, pojednania i odkupienia.

V. Aniołowie w „Mistrzu i Małgorzacie” Michaiła Bułhakowa

W powieści „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa, aniołowie, w szczególności Woland (interpretowany jako diabeł) i jego świta, wprowadzają do rzeczywistości sowieckiej Moskwy elementy fantastyczne i surrealizm. Ich obecność ukazuje absurdy systemu totalitarnego i hipokryzję społeczeństwa. Aniołowie odgrywają również rolę sprawców sprawiedliwości, przyczyniając się do ukarania winnych i wynagrodzenia cierpieniom niewinnych.

VI. Duch Banqua w „Makbecie” Szekspira

W „Makbecie” Szekspira, duch Banqua, przyjaciela i sojusznika Makbeta, pojawia się po jego zdradzieckim morderstwie. Obecność ducha jest wyrazem wyrzutów sumienia Makbeta i symbolizuje jego rosnące poczucie winy. Duch Banqua wprowadza elementy nadprzyrodzone i psychoanalityczne, ukazując czytelnikowi degradację moralną głównego bohatera.

Podsumowanie

Aniołowie i duchy odgrywają ważne role w dziełach literackich, pełniąc funkcje nauczycieli, przewodników, stróżów, sprawców sprawiedliwości czy symboli moralnych dylematów. Ich obecność w literaturze wprowadza elementy fantastyczne, nadprzyrodzone, metafizyczne czy surrealistyczne, które wzbogacają fabułę i przekaz utworu. Postacie zza światów pozwalają autorom na eksplorowanie głębszych, uniwersalnych zagadnień moralnych, duchowych i filozoficznych, dotyczących istoty człowieka i jego miejsca we wszechświecie.

Dodaj komentarz