Polacy w polskiej karykaturze literackiej

Polacy w polskiej karykaturze literackiej. Przedstaw zagadnienie w świetle wybranych tekstów z różnych epok Plan: Wstęp: Czym jest karykatura literacka? Karykatura jako konwencja, jako gatunek, elementy karykatury wykorzystywane w utworach satyrycznych. Karykatura jako element przedstawiający rzeczywistość w krzywym zwierciadle, karykatura jako wynaturzenie i zniekształcenie. Porównanie kategorii karykatury z kategorią groteski. Satyra, ironia, groteska i karykatura … Czytaj dalej

Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze

Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze – omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach PLAN Wstęp: Pojęcie folkloru, ludowości, chłopomanii. Krótka charakterystyka zjawisk Obrzęd jako zespół praktyk o znaczeniu symbolicznym Rozwój wsi polskiej na przestrzeni wieków. Wprowadzenie do obyczajowości ludowej, najważniejsze obrzędy i ich opis w literaturze różnych epok. Rozwinięcie: Obyczajowość wiejska i … Czytaj dalej

Przedstaw rolę i funkcję motywów patriotyczno-niepodległościowych w kształtowaniu postaw Polaków II połowy XIX i na początku XX wieku

PLAN Wstęp: Patriotyzm i jego znaczenie w życiu narodu. Pojęcie patriotyzmu. Sytuacja polityczna II połowy XIX wieku i na początku XX Patriotyzm: idea czy rzeczywistość tamtych lat? Rozwinięcie: „Nad Niemnem” postawy społeczne na tle wydarzeń powstania. „Gloria victis” – Elizy Orzeszkowej – jako opowieść o patriotyzmie. „A…B…C…” – Elizy Orzeszkowej – nowela o patriotyzmie rzeczowym. … Czytaj dalej

Dokonaj analizy porównawczej wybranego dzieła Szekspira z jego filmowymi i teatralnymi adaptacjami

Plan: Wstęp: Dzieła Szekspira – wciąż aktualne i popularne, podejmujące uniwersalne problemy, wciąż wystawiane w teatrach i operach, filmowane. Uniwersalne wartości dramatu szekspirowskiego, które wciąż interesują współczesnych reżyserów. Filmowe i teatralne adaptacje „Hamleta”. Dramaty Szekspira jako teatr nowatorski, taki, który odszedł od antycznych wzorców. Dramat szekspirowski jako nowy gatunek, który przełamał klasyczną konwencję. Uniwersalność „Hamleta”. … Czytaj dalej

Obraz młodego pokolenia w literaturze wybranych epok. Postawy obywatelskie młodego pokolenia

PLAN Wstęp: Ogólna i lekka wypowiedz na temat młodzieży, jej hierarchii i miejsca w społeczeństwie. Wzór postaw obywatelskich. Podział ze względu na: cechy zachowania charakter Miejsce młodzieży w literaturze. Temat rzeka, czy marginalny? Rozwinięcie: Mity jako pierwsze wspomnienie o młodzieży i związanie jej z literaturą. Mity Ikara oraz Hebe – krótki opis i przypomnienie. Rola … Czytaj dalej

Świat wartości bohaterów Żeromskiego

Świat wartości bohaterów Żeromskiego. Oceń odwołując się do wybranych dzieł tego autora Plan: Wstęp: Różnorodność charakterów wśród bohaterów kreowanych przez Żeromskiego. Bohaterowie dynamiczni, poszukujący własnej drogi. Modernistyczna moda w kreacjach postaci, rozchwianie psychiczne, brak osobistego szczęścia w życiu. Świat wartości młodych bohaterów, poszukiwanie i dorastanie do ideałów; (Cezary Baryka, Marcin Borowicz). Ludzie żyjący i działający … Czytaj dalej

Wpływ języków obcych na współczesną polszczyznę

Wpływ języków obcych na współczesną polszczyznę. Omów na wybranych przykładach literackich Wstęp. Wyjaśnienie zjawiska wpływu języków obcych na język polski. Przedstawienie zarysu historycznego wpływania języków obcych na język polski. Przedstawienie najważniejszych języków, które miały wpływ na dzisiejszy język polski oraz podanie przykładów zapożyczonych wyrazów. Postawienie tezy, mówiącej o tym, że najnowsza proza polska, w tym … Czytaj dalej

Dialog z tradycją literacką w obrazach i rzeźbach

Dialog z tradycją literacką w obrazach i rzeźbach. Analiza wybranych dzieł Plan pracy Wstęp tradycja literacka jako dorobek, zbiór toposów i motywów z epok przeszłych, które są punktem odniesienia dla kolejnych epok lub współczesnej literatury typy odniesienia i stosunku twórców do tradycji literackiej epok minionych: dzieła, prądy i kierunki powstają w opozycji do tradycji literackiej … Czytaj dalej